homeLogo enroll facebook twitter instagram linkedin youtube
staff login
SOMALI HOME PAGE
In This Section

SOOMAALI

SOOMAALI

Barnaamijyada Kulanka Waxbarashada Xaggaaga 2023

Ku soo dhowow websaydhka Waxbarashada Xagaaga! Waxaan ku faraxsanahay inaan u fidino waxbarasho ardayda MPS barnaamijyo balaaran oo noocyo waxbarasho  xagaaga ah oo ku habboon baahida arday walba.

Khadadka "LINKS" iskuxiran ee soo socdaa waxay muujinayaan deeqda waxbarashada xagaaga ee kooxaha ardayda kaladuwan. Fadlan la soco xiriiriyeyaasha barnaamijyada iyo macluumaadka diiwaangelinta: